Realizujemy projekty migracji do G Suite z każdej platformy poczty e-mail. Nawet z przestarzałych rozwiązań, które mają skomplikowaną strukturę. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

Migracja z MS Exchange

Google dostarcza narzędzie do migracji z różnych wersji MS Exchange od 2000 do 2016. Migracji podlegają m.in. skrzynki pocztowe, kalendarze, zadania, zasoby,

Migracja z MS365 (MS O365) do G Suite


Migracja z MS Outlook


Migracja z G Suite do G Suite


Migracja z innych systemów pocztowych